RÅD I TRÆSTOLPER 

Lad det være skrevet med det samme: Træ holder ikke for evigt! Men du kan gøre meget for at beskytte træet mod specielt   de Skandinaviske klimaforhold.  

 

På denne side har vi specielt fokus på træstolper og hvordan du modvirker råd i træstolper af enhver størrelse, form og type, når disse har kontakt med jorden. 

 

Hegnstolper – forebyggelse af råd omkring jordniveauet

Hegnsstolper - uanset træsort - rådner ved jordoverfladen (ca 5 cm over) eller lige under (ca 25 cm), fordi 3 elementer er tilstede lige hér,

 

  • Vedvarende fugt – den fugt som jorden afgiver i det øverste muldlag*
  • Ilt  
  • Svampe & Mikroorganismer 

*Stolpen - fra 5 cm over jordoverfladen – tilføres ikke en vedvarende fugt som er nok til at træet op fugtes træet til en fugtighed på +20%. Fugt der kommer ind i træet via de normale vindridser - som findes i alt træ (revner i træets overflade), er IKKE nok til at op fugte træet vedvarende og vil således ikke kunne medvirke til at træet op fugtes til en fugtighedsprocent på over 20% 

 

Stolpen – 25 cm under jordoverfladen – tilføres ikke tilstrækkelig ilt for at svampe og andre mikroorganismer trives.  

 

Med andre ord, dét er ved jordniveauet at man skal forebygge råd i stolperne!  

 

Postsaver® folie og  Postsaver® XL folie bruges i dag verden over af hegnsfirmaer, savværker, Anlægsgartnere, Tømrer, Tele- og energibranchen

 

  • + 8 millioner enheder solgt, gennem de sidste 25 år!
  • Testet af både engelske og amerikanske myndigheder! 
  • 0 rapporterede fejl!  
  • Den statistik er ikke til at tage fejl af

Begge produkter er udviklet af britiske ingeniører, og består af UV-stabil termoplastisk folie, som er foret med et tjæreprodukt indvendigt der smelter og forsegler emnet ved opvarmning. 

 

Produkterne etablerer en "barrierer" mellem den vedvarende fugt, ilt, og ikke mindst naturens svampe og andre mikroorganismer som er tilstedet netop ved jordniveauet. 

 

Støber du dine stolper fast – og det er der god grund til, såfremt stolperne skal bære et hegn eller anden fast konstruktion, og man ønsker sin forsikring skal dække ved evt. stormskader – så kan dette kun lade sig gøre såfremt man benytter en Postsaver® folie

 

Støber man uden om stolpen – i og omkring jordniveauet –UDEN at benytte en Postsaver® XL folie , vil støbningen have en negativ indvirkning på stolpens holdbarhed.  

træstolpe rådnet i jorden Træstolper rådner altid lige under jordniveauet

 

LÆS MERE: Støbning af hegnsstolper 

 

Ved brug af en Postsaver® folie, eller en Postsaver® XL folie kan der opnås levetider på stolper i jorden på op til +50 år afhængig af træsort!  

 

Tests udført i henhold til forskellige standarter, har vist at man som hovedregel – minimum - kan forvente at levetiden for stolpen fordobles i forhold til levetiden uden brug af yderligere sikring Træstolpe rådnet i toppen Træstolpen er rådnet i toppen pga. vandet


For mere information (datablade mv.), kan man læse mere hos den Danske distributør Nordisk Træbeskyttelse 
 

Hegnstolper – forebyggelse af råd på toppen af stolpen

 

De fleste hegnsstolper er oftest flade på toppen, og dette medvirker til at vand kan blive liggende over årer, udhule træstolpen. 

 

Ved brug af en Stolpehat kan man aflede vandet, eller i det mindste endetræsforsegle stolpen, således den ikke optager vandet. 

 

Men lad det være skrevet meget tydeligt. Din hegnsstolpe er rådnet ved jordniveauet lang tid før den rådner i toppen.  

 

En råd sikring af træstolper på toppen er således ikke alt afgørende og har samme effekt som hvis du ikke råd sikre stolpen ved jordniveauet. 

Postsaver® folie med støbt træstolpe Træstolpen der støbt helt op til -3 cm under jordoverfladen. KUN muligt og fornuftigt, hvis
man anvender en Postsaver® folie

 

Marine stolper –træstolper nedsat i fersk- eller saltvand

 

Marine stolper er en betegnelse for træstolper som oftest er trykimprægneret efter standarten NTR kl. M. 

 

Imprægneringen er dog ikke tilstrækkelig for at forhindre pæleorme i at æde sig ind i træet på den del af træstolpen som er nedsat i vandet. 

 

Vil man nedsætte disse angreb kan man med fordel lukke den del af Marine stolpen af, med brug af en Postsaver® XL folie som svejses på stolpen og lukkes tæt når den indvendige tjære smelter og herved forsegler emnet

 Marine stolpe uden RådsikringsFOLIE Marine stolper, angribes af pæleorm på den del som er i vandet, hvis ikke denne del ikke
beskyttes effektivt med en Disse stolper er fejlagtigt nedsat uden Postsaver® XL folie
 

(Note: Postsaver® XL folie leveres i en højde på 70 cm. Ved på svejsning af folien er det vigtigt at man overlapper de enkelte folier med 5 cm, indtil hele den del af stolpen som udsættes for vandet, er dækket ind).

 

 

Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS

Bjergvangen 3, 3060 Espergærde

CVR nr 31269288 | Telefonnummer: 26 73 63 53 | Indstillinger - email: kontakt@alcatraz.dk

Telefontid: Man.- Fre kl. 08:00 - 16:00

dankort

© 2024 Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS  ·  

Alle rettigheder forbeholdes.