Persondatapolitik 

Det er vigtigt for os at du føler dig sikker og tryg, når du er i kontakt med Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS herunder alcatraz.dk og shop.alcatraz.dk, og derfor vil vi gerne informere dig om til hvilke formål og med hvilket retsgrundlag dine personoplysninger indsamles og anvendes, samt oplyse dig om dine rettigheder.
 

1. Generelt

1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS (”Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS”, ”shop.alcatraz.dk”, ”vi”,”os”,”vores”) indsamler og behandler oplysninger om dig.
 

1.2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via dit besøg på en af Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS ́s hjemmesider: alcatraz.dk og shop.alcatraz.dk (”hjemmesiden”).
 

1.3. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS behandler dine personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik.
 

1.4. Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS, Bjergvangen 3, 3060 Espergærde er dataansvarlig for dine afgivne personoplysninger og al henvendelse kan ske med de kontaktoplysninger som findes i pkt. 7.
 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål og retsgrundlaget for indsamlingen?

2.1. Når du besøger hjemmesiden indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx hvilken type browser du bruger, søgetermer du bruger på hjemmesiden, hvilke sider du besøger, din IP-adresse og informationer om din computer.

Indsamling af oplysninger på hjemmesiden sker ved brug af cookies. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik og se beskrivelse af hver enkelt cookie sat på hjemmesiden, samt hvordan du tilbagekalder dit samtykke her.
 

2.1.1. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og funktionen af hjemmesiden, samt at foretage målrettet markedsføring via sociale medier (såsom Facebook) og søgetjenester (såsom Google). Behandlingen er nødvendig, for at vi kan varetage vores interesser i løbende forbedring af hjemmesiden og vise dig relevante tilbud.
 

2.1.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, st. 1. litra b.
 

2.2. Når du køber et produkt på hjemmesiden eller kommunikerer med os, indsamler vi oplysninger om dig som du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret og leveringsønsker.
 

2.2.1. Formålet er, at vi kan levere de bestilte produkter og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder med at returnere og reklamere.

Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav til bogføring og regnskab. 2.2.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, st. 1. litra b, c og f.
 

2.3. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse, tilhørsforhold til Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS og dit postnummer.
 

2.3.1. Formålet er at vi kan varetage vores interesse i at sende dig vores nyhedsbrev.
 

2.3.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordning
Udover navn, telefonnummer og e-mailadresse, vælger du selv hvilke oplysninger du vil afgive.

Derudover sammenholder vi disse oplysninger med andre oplysninger om hvad du har købt og returneret.
 

2.4.1. Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere de ydelser og tilbyde dig eventuelle fordele, som kan være forbundet med medlemskabet af kundeklubben.
 

2.4.2. Retsgrundlaget er EU Persondataforordningens art. 6, st. 1. litra b og f.

2.5. Når du bruger ”Book et møde” vil den afgivne information (navn, e-mail, telefonnummer og information om projektet) blive videresendt til den kundeservicen hos Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS pr. e-mail og du vil selv modtage en kopi pr. e-mail. Dine data opbevares herefter centralt hos Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS med henblik på at kunne servicere dig senere hen, skulle du ønske et tilbud fremsendt, eller bestille en varer.
 

2.5.1. Formålet er også at vi kan yde dig rådgivning, og tilbyde dig yderligere rådgivningsmøde omkring dit projekt og dermed opfylde vores aftale med dig.
 

2.5.2. Retsgrundlaget er EU Persondataforordningens art. 6, st. 1. litra b.
 

2.6. Når du bruger ”Beregn et tilbud nu” gemmes dine informationer i vores system, gemmes der ingen information om dig såsom navn, adresse, postnummer, email og by, medmindre du selv udtrykkeligt vælger at få tilbuddet tilsendt pr mail eller ønsker at bestille varerne, hvorved din forespørgslen kan behandles. Der sendes desuden en e-mail til den valgte samarbejdspartner (eksempelvis transportør med hvem vi har en data behandlingsaftale), hvor de indtastede information (navn, e-mail, adresse, postnummer, by, telefonnummer), optræder, således denne underleverandør kan hjælpe os med at opfylde den aftale vi (du som kunde og vi som sælger), har indgået.

Tilmelding til nyhedsbrev i forbindelse med brug af servicen sker kun efter dit udtrykkelige samtykke.
 

2.6.1. Formålet er at den valgte Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS samarbejdspartner modtager dine data, er alene for at samarbejdspartneren kan opfyldet dets forpligtelser over for os, således vi kan overholde den aftale vi indgår med dig.
 

2.6.2. Retsgrundlaget er EU Persondataforordningens art. 6, st. 1. litra b.
 

3. Modtagere af personoplysninger

3.1. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og leveringsønsker videregives til vores transportører som eksempelvis PostNord, Danske Fragtmænd, Tonny og Svendsen Transport A/S, der står for leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af varer som ikke lagerføres kan de ovennævnte oplysninger også blive videregivet til producenten, distributøren eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil stå for leveringen.
 

3.2. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, som behandler oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden og forbedringer af hjemmesiden, til udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder re-targeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter.

Blandt andet videregives dit navn og din e-mail adresse til Trust Pilot, så de på vores vegne kan sende dig en invitation til at vurdere din oplevelse af os på TrustPilots hjemmeside.
 

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler de data, som vi er dataansvarlige for.

Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Vælger du at lave en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger

3.3. To af disse databehandlere, Google Analytics v. Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerenes certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningen art. 45.
 

3.3.1. En kopi af Google LLC’s certificeringen kan ses her
 

3.3.2. En kopi af Facebook Inc’s certificering kan ses her
 

4. Dine rettigheder

4.1. For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine personoplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
 

4.2. Retten til indsigt:
 

4.2.1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 

4.2.2. For at vi kan forkorte behandlingstiden kan det ske at vi beder dig præcisere din anmodning om indsigt.

4.2.3. Du har også ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@alcatraz.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
 

4.3. Retten til berigtigelse:
 

4.3.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
 

4.3.2. Ved oprettelse af en konto hos Alcatraz kan du, ved at logge ind, selv rette i dine oplysninger.
 

4.4. Retten til sletning:
 

4.4.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres

gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring:
 

4.5.1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
 

4.6. Retten til data portabilitet:
 

4.6.1. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 

4.7. Retten til indsigelse:
 

4.7.1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
 

4.7.2. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
 

4.8. Retten til at tilbagekalde samtykke:
 

4.8.1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig når der bliver oprettet en konto.
 

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kontakt@alcatraz.dk.
 

4.9. Retten til at klage:
 

4.9.1. Du har ret til og kan til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på e-mail ved at skrive til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00
 

5. Sletning af persondata

5.1. Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes når cookien udløber. Du kan se en oversigt over alle cookies på hjemmesiden og læse mere om deres formål og udløb her
 

5.2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
 

5.3. Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet når formålet ophører. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
 

5.4. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en konto jfr. pkt. 2.4, vil blive slettet såfremt du framelder skriftligt henvender dig på kontakt@alcatraz.dk, dog kan visse oplysninger ikke slettes af hensyn til vores opfyldes af bla. bogførings- og faktureringsloven.
 

5.5. Oplysninger indsamlet i forbindelse med brug af ”Beregn tilbud nu” vil blive forblive anonyme
 

6. Sikkerhed

6.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 

6.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
 

7. Maksimal sikkerhed for dine data

De oplysninger vi har indsamlet og omtalt hér, bliver alle opbevaret på forsvarlig vis. Vi benytter således firewalls og kreditkort oplysninger krypteres via SSL kodning via tredjemands software som benyttes på sitet (ePay –www.epay.dk). Uagtet af vi benytter os at kendte anti-hackersoftware til blandt andet af beskytte dine kreditkortoplysninger, så er vi ikke i stand til at yde en 100% ś garanti for at alle vores foranstaltninger er tilstrækkelige konstant. Dog kan vi garantere dig at vi tilstræber at gøre vores yderste for at eliminere chancerne for, at oplysningerne skulle komme i forkerte hænder. Samme gør sig gældende i forhold til ødelæggelse af dine oplysninger.

 

8. Kontaktoplysninger

8.1. Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS er dataansvarlig for de persondata, som opsamles via hjemmesiden.
 

8.2. Skulle du have spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller vil du gøre brug af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4 kan du kontakte:
 

Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS
Bjergvangen 3
3060 Espergærde
Telefonnummer: +45 26736353
E-mail: kontakt@alcatraz.dkprivacy policy icon

Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS

Bjergvangen 3, 3060 Espergærde

CVR nr 31269288 | Telefonnummer: 26 73 63 53 | Indstillinger - email: kontakt@alcatraz.dk

Telefontid: Man.- Fre kl. 08:00 - 16:00

dankort

© 2024 Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS  ·  

Alle rettigheder forbeholdes.